Skip to content

február 2022 - strieborný organizačný manažér

Trojmesačná kvalifikácia a splnený prvý veľký cieľ.